Moje obrázky z výzvy v roce 2020, které jsem postupně zveřejňovala na svém Instagramu.

Inktober byl původně osobní projekt ilustrátora Jake Parkera, ale postupně přerostl v celosvětovou ilustrátorskou výzvu. Ilustrátoři tvoří každý den po celý říjen vždy jednu ilustraci na předem zadaná témata. Výsledkem je pak 31 ilustrací kreslených tuší nebo inkousty, případně s použitím tušových inkoustových nástrojů v digitální formě.